BETEKENIS LOGO

Er is bewust voor dit logo gekozen, omdat deze vuist een bepaalde betekenis heeft.
De vuist van Mitch Bootcamp staat voor doorzettings- en incasseringsvermogen, teamspirit, durf en zelfvertrouwen. Verder staat dit logo in zijn geheel voor het bereiken van je doel.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat het logo zijn betekenis en waarde blijft houden.
Augustus 2014

Bootcamp Training
Oesterdam
Juni 2015

Samenloop voor Hoop
Mei 2015

Breakout Run
Januari 2015

Nieuwjaars Bootcamp