BETEKENIS LOGO

Er is bewust voor dit logo gekozen, omdat deze vuist een bepaalde betekenis heeft.
De vuist van Mitch Bootcamp staat voor doorzettings- en incasseringsvermogen, teamspirit, durf en zelfvertrouwen. Verder staat dit logo in zijn geheel voor het bereiken van je doel.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat het logo zijn betekenis en waarde blijft houden.
Maart 2015

Mud Masters 2015
Januari 2018

Nieuwjaars Bootcamp 2018
September 2014

Mud Masters 2014
April 2013

Eerste Bootcamp Training
Bergen op Zoom